Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: Suomen Iglu Oy, Y-tunnus 20125206
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Timo Ahlberg, timo.ahlberg@suomeniglu.fi, p. 0400 471701
3. Rekisterin nimi : Linea Verde käyttäjät
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: LInea Verde- uutuuksien, reseptien, kilpailujen ja muiden tiedotteiden lähettämistä varten perustettu rekisteri.
5. Rekisterin tietosisältö: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
6. Säännönmukaiset tietolähteet; Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetussa ATK-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.
10. Tarkistusoikeus: Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot ilmaiseksi kerran vuodessa rekisterin pitäjältä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamispyyntö tulee tehdä sähköpostilla.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.