Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

• Rekisterinpitäjä: Suomen Iglu Oy, Y-tunnus 20125206 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Timo Ahlberg, timo.ahlberg@suomeniglu.fi, p. 0400 471701 • Rekisterin nimi : Linea Verde käyttäjät • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Linea Verde- uutuuksien, reseptien, kilpailujen ja muiden tiedotteiden lähettämistä varten perustettu rekisteri. • Rekisterin tietosisältö: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero • Säännönmukaiset tietolähteet; Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse. •… Read Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste »

• Rekisterinpitäjä: Suomen Iglu Oy, Y-tunnus 20125206
• Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Timo Ahlberg, timo.ahlberg@suomeniglu.fi, p. 0400 471701
• Rekisterin nimi : Linea Verde käyttäjät
• Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Linea Verde- uutuuksien, reseptien, kilpailujen ja muiden tiedotteiden lähettämistä varten perustettu rekisteri.
• Rekisterin tietosisältö: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Säännönmukaiset tietolähteet; Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.
• Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
• Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
• Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetussa ATK-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.
• Tarkistusoikeus: Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot ilmaiseksi kerran vuodessa rekisterin pitäjältä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla.
• Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamispyyntö tulee tehdä sähköpostilla.
• Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.